Khi bạn mua hàng tại WheyStore, chúng tôi sẽ tích điểm các lần mua hàng của bạn, khi bạn đủ điểm để đổi thành phiếu giảm giá, WheyStore sẽ luôn nhắc bạn.Chúng tôi luôn có sẵn các phiếu giảm giá trị giá: 30.000đ, 50.000đ, 70.000đ và 100.000đ.