Khi bạn mua hàng tại WheyStore, chúng tôi sẽ tích điểm các lần mua hàng của bạn, khi bạn đủ điểm để đổi thành phiếu giảm giá, WheyStore sẽ luôn nhắc bạn.

Chúng tôi luôn có sẵn các phiếu giảm giá trị giá: 30.000đ, 50.000đ, 70.000đ và 100.000đ.

Mỗi lần mua hàng, phần mềm của chúng tôi sẽ SMS cho bạn điểm bạn vừa tích được, tổng điểm của bạn để bạn tiện theo dõi nhất.